osrodek-nadzieja.pl

Jesteśmy dostępni dla Ciebie 24h/7
Zalesie Górne 05-540, Polska
info@osrodek-nadzieja.pl
Życie jest najważniejsze, Zadzwoń!

METODY TERAPII ALKOHOLOWEJ

Leczenie alkoholizmu

W naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień “Nadzieja” można wyróżnić kilka stosowanych przez nas metod leczenia alkoholizmu. Wybór konkretnej metody leczenia jest w dużej mierze uzależniony od stanu zdrowia i stanu psychicznego Pacjenta. Początkowo przeprowadzamy dokładny wywiad z chorym aby jak najlepiej dopasować leczenie pod indywidualne potrzeby zainteresowanego.

Terapia ambulatoryjna lub w oddziale zamkniętym

Najczęściej spotykaną metodą terapii uzależnień jest terapia na oddziale zamkniętym. Schemat ten stosowany jest najczęściej wobec osób z bardzo dużym stopniem uzależnienia, oraz kiedy ich organizm jest maksymalnie zdegradowany. W takich przypadkach przed rozpoczęciem terapii, przeprowadzane jest kompleksowe odtrucie organizmu. Polega ono na podawaniu dużej ilości płynów fizjologicznych we wlewie dożylnym. Jednocześnie uzupełniane są braki witamin i mikroelementów, które powstały podczas długich epizodów picia. Po tak intensywnym procesie detoksykacji, który trwa w zależności od stanu zdrowia Pacjenta, następuje proces przygotowania do życia w trzeźwości. W tym okresie Pacjent uczestniczy w indywidualnych i zbiorowych meetingach z terapeutą leczenia uzależnień. Okres ten trwa zwykle kilka tygodni i jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji Pacjenta. Tę metodę terapii powinny wybierać m.in. osoby, dla których problemem jest utrzymanie trzeźwego stanu, które potrzebują spokoju na zregenerowanie się i zebranie sił oraz czasu w pewnego rodzaju izolacji od swojego środowiska aby leczenie odniosło skutek.

Alternatywą dla pobytu całodobowego, jest pomoc ambulatoryjna, podczas której pacjent nie musi rezygnować ze stałego kontaktu z rodziną. Czynnik ten dla osoby próbującej zerwać z nałogiem może być bardzo istotny i przeważający. Podczas terapii ambulatoryjnej przeprowadzane są sesje terapeutyczne zbliżone do tych, które stosowane są w lecznictwie zamkniętym, jednak w ilości o wiele mniejszej, mianowicie 2-3 razy w tygodniu po kilka godzin Często fizyczny stan pacjenta uniemożliwia podjęcie skutecznej terapii ambulatoryjnej. Brak doświadczenia Pacjenta w sposobach radzenia sobie z problemami życia codziennego, bywa przyczyną niepowodzenia takiej metody leczenia.

Leczenie alkoholizmu na oddziale dziennego pobytu

Sposobem pośrednim pomiędzy pobytem całodobowym w ośrodku, a pomocą ambulatoryjną, jest pobyt dzienny w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień. Pacjent nie traci wówczas poczucia więzi z domem a jednocześnie jest zobligowany do przestrzegania dyscypliny ośrodka. Zajęcia terapeutyczne trwają przez 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Taki schemat leczenia najbardziej polecany jest dla silnie uzależnionych pacjentów, którzy otrzymują duże wsparcie ze strony rodziny i mają wystarczająco dużo mobilizacji w sobie, aby wytrwać bez alkoholu w swoim środowisku.

Psychoterapia

Podstawową metodą leczenia alkoholizmu jest psychoterapia. Polega ona na prowadzeniu indywidualnych lub grupowych meetingów terapeutycznych, które mają na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nałogu. Przedstawiane są zagrożenia zarówno medyczne jak i społeczne. Terapeuci pokazują Pacjentom w jaki sposób należy radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego i pokusami, jakie czekają praktycznie na każdym kroku. Motywują do wytrwania w trzeźwości, pokazując jak wiele pozytywnych chwil omija osoby pijące. Pokazują, że sięganie po środki odurzające, nie jest rozwiązaniem problemów i odreagowaniem stresu.

Farmakoterapia

W przypadkach gdy psychoterapia nie przynosi zadowalających rezultatów, a Pacjent nie jest w stanie ograniczyć ilości wypijanego alkoholu, wprowadzana jest farmakoterapia. Mając na uwadze ogólny stan zdrowia Pacjenta, współistniejących chorób jak i stylu życia, personel medyczny stara się znaleźć odpowiednie środki by wspomóc psychoterapię. Na ten moment dostępnych w naszym kraju jest kilka środków, które w połączeniu z psychoterapią ułatwiają powrót do życia bez nałogu. Wśród nich znajdziemy takie leki jak:

 • naltrekson – eliminuje endorfiny pojawiające się po wypiciu alkoholu;
 • akamprozat – wspomaga utrzymanie abstynencji
 • nalmefen – oddziałuje na receptory opioidowe i redukuje ilość wypitego alkoholu
 • disulfiram (w ostateczności) – podajemy, gdy pozostałe leki nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Powoduje blokadę enzymu wątrobowego oraz kumulację aldehydu octowego, po której pojawia się np. wzmożona potliwość, uderzenia gorąca, bóle głowy i nudności.

Podczas stosowanie farmakoterapii niezbędna jest współpraca pomiędzy lekarzem psychiatrą oraz terapeutą uzależnień.

Detoks

W początkowej fazie leczenia zwykle konieczny jest detoks całego organizmu. Polega on na podawaniu we wlewie dożylnym dużej ilości płynów, które mają za zadanie wyeliminowanie wszelkiego rodzaju toksyn z organizmu. Jednocześnie uzupełniane są witaminy i mikroelementy, które również ulegają wypłukaniu podczas nadużywania akoholu. Przywracane są prawidłowe funkcje organizmu, by Pacjent stanął na nogi oraz zebrał wystarczająco dużo sił do dalszej drogi ku trzeźwości.

przeczytaj więcej o detoksie alkoholowym

METODA 12 kroków

„12 kroków” to najbardziej rozpowszechniona droga ku trzeźwości. Opracowana została w latach trzydziestych XX wieku, jako wynik spotkań grup osób uzależnionych od alkoholu. Później na tej podstawie były tworzone inne programy terapeutyczne, przystosowane dla innego rodzaju uzależnień, takich jak narkotyki, leki, hazard, które powstawały wraz z rozwojem cywilizacji.

Na początku drogi wychodzenia z nałogu, należy pogodzić się z sytuacją, w której znalazł się uzależniony. Bez zrozumienia tego, chory nigdy nie osiągnie sukcesu w walce. Wciąż będzie się oszukiwać, że w każdej chwili może zerwać z nałogiem. Dopiero całkowite uznanie sytuacji, w której się znalazł, stanowi podstawę do dalszej drogi i jest pierwszym koniecznym krokiem z dwunastu niezbędnych do osiągnięcia pełnego sukcesu. Chory rozumie, że sam nie jest w stanie poradzić sobie z nałogiem. Uznaje istnienie siły wyższej – dla niektórych będzie to Bóg, dla innych natura, przeznaczenie czy autorytet przewodnika. W dalszych krokach chorzy coraz bardziej otwierają się na grupę, z którą współpracują. Przeprowadzają całkowity i szczery rachunek sumienia, określają ludzi, których skrzywdzili nałogiem i starają się doskonalić w woli wytrwania w swoich postanowieniach. Rozpoczynają proces zadośćuczynienia wszystkim, których dotknęła krzywda z ich strony. Następnie poznają siebie i poddają ocenie grupy, doskonalą własne przekonania o słuszności drogi, którą obrali. Po dotarciu do końca drogi “12 kroków” są gotowi do bycia wzorem dla innych członków grupy. Uczęszczają dalej na spotkania, które dają im satysfakcję z pomagania innym w przejściu drogi, którą właśnie sami pokonali.

 • Uznanie faktu, że to nie my tylko alkohol kieruje naszym życiem.
 • Zrozumienie, że sami nie jesteśmy w stanie pokonać nałogu.
 • Przyznajemy, że tylko przy pomocy siły wyższej jesteśmy w stanie pokonać nałóg.
 • Rozliczamy się z własnym sumieniem ze złych uczynków, które były naszym udziałem w stosunku do osób z naszego otoczenia.
 • Przyrzekamy sobie i bliskim chęć naprawy błędów i niegodziwości, jakie im wyrządziliśmy.
 • Jesteśmy całkowicie gotowi, by zostać uwolnionym od naszych wad wynikających z nałogu.
 • Prosimy autorytet, który uznaliśmy za siłę wyższą, aby pomogła nam w uwolnieniu od naszych lęków i wad.
 • Określamy osoby, które zostały przez nas skrzywdzone, po to by móc im wynagrodzić nasze złe zachowania z przeszłości.
 • Naprawiamy krzywdy, których dopuściliśmy się wobec naszego otoczenia.
 • Ciągle obserwujemy nasze poczynania, starając się nie powtarzać wcześniejszych błędów i natychmiast je korygujemy jeśli się pojawią.
 • Staramy się pogłębiać poprzez medytacje czy zwracanie się bezpośrednio do istoty wyższej z prośbą o umacnianie naszych postanowień o wytrwaniu w trzeźwości.
 • Kiedy jesteśmy wewnętrznie przekonani, że osiągnęliśmy spokój i uwolnienie od nałogu, staramy się nieść pomoc innym współuzależnionym, którzy są na początku drogi do trzeźwości, poprzez dzielenie się naszymi doświadczeniami.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Dzięki terapii alkoholowej Pacjent osiąga stan trzeźwości i jeśli tylko chce, to może utrzymywać go przez bardzo długi okres. Dla otoczenia wówczas będzie osobą zdrową. Niestety uzależniony musi mieć świadomość, że alkohol na zawsze już pozostaje owocem zakazanym. Nawet najmniejsza jego ilość prowadzi do powrotu życia sprzed terapii. Alkoholicy pozostaną alkoholikami do końca życia, tej choroby nie da się w 100% wyleczyć. Od nich samych zależy czy pozostaną trzeźwi i będą w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

W jaki sposób nasz ośrodek pomaga w leczeniu alkoholizmu?

W Ośrodku “Nadzieja” stworzyliśmy grupę pracowników doświadczonych, z wieloletnim stażem pracy, którzy wspierają i pomagają Pacjentom w ich drodze do lepszego życia. Przywrócą organizm do stanu równowagi, zmotywują i nauczą jak utrzymać stan trzeźwości na długie lata.
W naszym Ośrodku Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, komfortowo i anonimowo, dzięki czemu w 100% mogą skupić się na sobie. Podczas czasu wolnego oferujemy relaks na świeżym powietrzu w ogrodzie i udostępniamy bogato wyposażone części wspólne budynku.

Close Menu