osrodek-nadzieja.pl

Jesteśmy dostępni dla Ciebie 24h/7
Zalesie Górne 05-540, Polska
info@osrodek-nadzieja.pl
Życie jest najważniejsze, Zadzwoń!

Na czym polega detoks narkotykowy?

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nadzieja” prowadzi detoks, którego celem jest przerwanie ciągu narkotykowego i przygotowanie osoby uzależnionej do dalszego leczenia. Odtruwanie organizmu przeprowadzane jest pod kontrolą lekarską, co pozwala bezpiecznie odstawić środki odurzające i złagodzić efekty zespołu abstynencyjnego, który towarzyszy odstawianiu narkotyków.

Etapy detoksykacji

Terapia uzależnień od narkotyków wymaga dobrania indywidualnego programu leczenia dopasowanego do kondycji psychicznej i fizycznej Pacjenta oraz jego sytuacji społecznej. Detoks stanowi pierwszy krok w walce z nałogiem. Pozwala on nie tylko przetrwać bardzo trudny czas zespołu abstynencyjnego (tzw. głodu narkotykowego), ale i powoduje zauważalną poprawę samopoczucia, co ułatwia dalszą walkę z uzależnieniem.

Pierwszym krokiem detoksu w naszym ośrodku terapii uzależnień jest medyczny wywiad z Pacjentem. Na jego podstawie specjalista ocenia jego stan zdrowotny oraz ustala przeciwwskazania, które będą uwzględnione podczas dalszego leczenia.

Często przeprowadza się badania dodatkowe:

  • krwi (potrzebne do oceny stanu ogólnego Pacjenta),
  • EKG,
  • narządów wewnętrznych (np. wątroby, żołądka), które mogły zostać uszkodzone przez toksyczne
   substancje zawarte w narkotykach,
  • psychologiczne.

Kolejnym etapem detoksykacji jest oczyszczenie organizmu z narkotyków oraz łagodne przejście w stan abstynencji. Leczenie narkomanii to wieloetapowy proces, a detoks pozwala uzależnionemu przetrwać najtrudniejszy okres i poprawia jego stan zdrowia.

Podczas oczyszczania organizmu z toksyn dbamy o uzupełnianie płynów i elektrolitów (kroplówki) oraz podawanie leków, które pomagają bezpiecznie przejść przez okres głodu narkotykowego. W niektórych sytuacjach niezbędne jest zastosowanie leczniczych zamienników środka, od którego jest uzależniony organizm chorego, aby szkodliwe substancje były usuwane z organizmu stopniowo.

Dodatkowo podczas kuracji stosuje się leki wspomagające – m.in. środki przeciwbólowe, zapobiegające drgawkom i skurczom mięśni czy zbijające pojawiającą się gorączkę.

Detoks w ośrodku „Nadzieja” odbywa się pod całodobową opieką personelu  pielęgniarskiego i lekarskiego. Pacjentom zapewniamy w tym czasie również pomoc psychologiczną.

Ile trwa kuracja?

Odtruwanie organizmu z toksyn i pozostałości środków odurzających trwa około 3 dni. Warto jednak pamiętać, że duży wpływ na proces detoksykacji ma nasilenie uzależnienia (długość trwania nałogu), rodzaj przyjmowanych substancji oraz ogólny stan zdrowia. Po zakończeniu detoksu, ośrodek leczenia uzależnień „Nadzieja” zapewnia pobyt motywacyjny, którego celem jest utrzymanie abstynencji (w przypadku narkotyków terapia najczęściej trwa minimum 12 tygodni).

osoba robiąca notatki podczas terapii uzależnień

Czym jest zespół abstynencyjny?

Zespół abstynencyjny (głód narkotyczny) to stan, który pojawia się w organizmie osoby uzależnionej po
odstawieniu substancji odurzających. Jest to zespół nieprzyjemnych objawów fizycznych i psychicznych, które
mają podłoże metaboliczne. Organizm przyzwyczaja się do przyjmowanych substancji odurzających i w chwili ich
odstawienia wykazuje objawy, które mają skłonić uzależnionego do sięgnięcia po kolejną dawkę narkotyku.
Detoksykacja pozwala złagodzić symptomy towarzyszące zespołowi abstynencyjnemu.

Nasilenie głodu narkotycznego jest uzależnione od czasu trwania ciągu, stanu zdrowia Pacjenta oraz rodzaju
przyjmowanych substancji. Zespół abstynencyjny najczęściej objawia się skokami ciśnienia krwi, intensywnym
poceniem oraz nudnościami. U osób uzależnionych od narkotyków często pojawiają się również skurcze mięśni i
drgawki całego ciała oraz bezsenność.

Zespołowi abstynencyjnemu towarzyszą nie tylko objawy fizyczne, ale i psychiczne. Mogą pojawić się:

 • stany depresyjne,
 • stany lękowe,
 • omamy,
 • majaczenia,
 • rozdrażnienie nieadekwatne do sytuacji.

U osób długotrwale uzależnionych od silnych narkotyków zespół abstynencyjny może doprowadzić nawet do
padaczki bądź zapaści, dlatego tak ważne jest odtruwanie organizmu pod ścisłą kontrolą lekarską. Prywatna
terapia uzależnień narkotykowych w ośrodku „Nadzieja” gwarantuje całodobową opiekę personelu medycznego,
który czuwa nad stanem fizycznym i psychicznym Pacjenta oraz zapobiega silnym objawom towarzyszącym
zespołowi abstynencyjnemu.

 

Kto może zgłosić się na odtrucie?

Samodzielne przerwanie ciągu narkotykowego jest bardzo trudne. U osób, które chcą przerwać długotrwały ciąg,
zwykle pojawia się silny zespół abstynencyjny. Objawy fizyczne i psychiczne po odstawieniu substancji
uzależniających mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia i życia, dlatego najlepiej wykonać odtruwanie pod
opieką fachowców.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień „Nadzieja” detoks kieruje w stronę osób uzależnionych od dowolnego
rodzaju narkotyków. Na odtrucie powinni zgłosić się wszyscy, którzy chcą bezpiecznie odstawić środki
psychoaktywne i rozpocząć dalszą terapię mającą na celu całkowite pokonanie nałogu.

 

Co po odtruciu?

Leczenie narkomanii jest długotrwałym procesem. Sama detoksykacja jest jedynie pierwszym krokiem – pozwala
usunąć z organizmu pozostałości toksyn i przetrwać najtrudniejszy czas związany z pojawieniem się silnych
objawów głodu narkotycznego. Po zakończonym procesie odtruwania, niezbędny jest odwyk.

W naszym ośrodku zapewniamy dalszą terapię pod okiem doświadczonych psychologów, terapeutów i trenerów.
Jej program i czas trwania jest dobierany indywidualnie dla każdego Pacjenta. Terapia ma na celu motywację do
walki z nałogiem i poznawanie metod radzenia sobie z codziennością bez sięgania po narkotyki.

Sprawdź jak zacząć leczenie narkomanii.

Close Menu